KRISER

KRISER – BEHANDLING – PSYKOLOG

Depression  –  angst  –  stress er nøgleordene når vi befinder os i vanskelige situationer. Her kan psykoterapi hjælpe. Det er min erfaring gennem 40 år at selv relativ få konsultationer er tilstrækkeligt til at skabe en forbedring i dit liv. En forbedring du selv kan arbejde videre med. Det handler om at komme fri af de begrænsninger, der hæmmer din livsudfoldelse. En bedre kontakt med dig selv vil ofte opleves positivt – at du kommer til at opleve større glæde – ja større lykke, som er formålet med tilværelsen.

Gennem at opleve mere lys, mere lykke vil du bedre være i stand til selv at løse problemerne. Alt hvad vi gør i livet har til hensigt at give os mere lykke – det er motivationen til vores aktiviteter. At opleve depression  –  angst  –  stress betyder at vi er kommet vær fra vores livsvej – ikke længere er i overensstemmelse med livets mening – mere lykke.

At opleve en forbedring i ens liv giver mere gå på mod – en positiv udvikling starter – og vi føler det naturligt at gå videre på egen hånd – idet al udvikling begynder inde i os selv.

Angst er et hovedsymptom i næsten alle psykiske lidelser – et tegn på at vi er kommet væk fra os selv – og oplever ubehag – angst.

Depression kan være resultatet af at vi gennem længere tid har været i en presset situation – vi føler at tilværelsen er uoverkommelig – vågner tidligt om morgenen og har det dårligt – føler os utilstrækkelige, har mindreværd. Vores energi er nedsat, det tager lang tid at udføre de enkelte aktiviteter i løbet af dagen. Måske kan vi føle en vis bedring om aftenen. Vi har problemer med at sove ordentligt – vågner midt på natten. Netop god søvn er meget vigtig – faktisk viser der sig at kommer vi til at sove bedre, vil vi bedre være i stand til selv at løse vores problemer. Derfor arbejder vi her i klinikken meget med at forbedre søvnen.

Stress eller pres på dansk betyder at vi vanskeligt kan gennemføre dagens aktiviteter uden at føle os udmattede – en negativ spiral starter – og vi ender i en depressiv tilstand – vi er gået ned med stress – en tilstand det kan tage rigtig lang tid at komme ud af igen. Her kan samtalerne hjælpe os til større indsigt i de mekanismer, som fremkalder stress.

Depression kan derfor ofte være en videreudvikling af stress – for store krav og belastninger får os til at gå ned.Det gælder om at indføre positivitet gennem aktiviteter vi kan magte – så vi oplever følelsen af succes – det bringer glæde.En positiv spiral er i gang.

Trafikulykker og andre uheldige oplevelser kan sætte sine spor gennem lang tid. Derfor er det vigtigt at få behandling hurtigst muligt efter en ulykke. Her er 2 forhold vigtige i terapien – at kunne fortælle om ulykken i trygge omgivelser, samt at leve videre i de vante rammer – med positivitet.

Vi kan komme ud for at vores nærmeste bliver alvorligt syge. Her er det også vigtigt at kunne fortælle om hvordan vi har det – og håndtere situationen. Ligeledes gennemgår vi en sorgproces, efter at have mistet et memneske vi er nær tilknyttet.